Superdiversiteit in Oostende

Superdiversiteit in Oostende Na een intensief voorbereidingsproces ging de werkgroep Superdiversiteit van De Toekomstfabriek in juni op pad in Oostende. Een week lang verkenden medewerkers van Victoria Deluxe samen met Kif Kif, Pianofabriek en lokale partners het gebied in de omgeving van de Torhoutsesteenweg. We interviewden families met een migratieachtergrond, beleidsmakers en vertegenwoordigers van het middenveld. De verhalen illustreren in de eerste plaats de realiteit van de superdiversiteit: hoe diversiteit steeds diverser wordt. Een fenomeen dat sterk samenhangt met de toenemende migratie en de impact van moderne communicatiemiddelen.

Deze reportage is een verslag van de boeiende gesprekken in Oostende. Superdiversiteit is een steeds wijder verspreid fenomeen dat eerder ook al in onder andere delen van Gent, Antwerpen en Brussel in kaart is gebracht. Met de keuze voor Oostende wilden we aantonen dat superdiversiteit geen grootstedelijk fenomeen is, maar een realiteit waar we meer en meer mee geconfronteerd worden. Inzicht geven in deze nieuwe realiteit staat voorop in de reportage, maar tegelijk willen we belangrijke uitdagingen die op ons afkomen niet uit de weg gaan. Aansluitend op de reportage organiseren we daarom een panelgesprek met vertegenwoordigers van het beleid en het middenveld.

Comments are closed